Logistiknätverket träffas den 22 mars på Iggesund Paperboard


Logistiknätverket

Program 22 mars - Iggesund Paperboard
- Alla tillverkande-, lager,- och logistikföretag är välkomna att vara med i nätverket.


22 mars 2019
Kl. 08.45 Samling utanför porten på Iggesund Paperboard, Iggesund
Kl. 09.00 Information: om MellanSveriges LogistikNav
och Iggesund Paperboard med efterföljande visning av fabriken
Kl. 12.00 ca slut 

Anmälan skickas till: anders@mellansverigeslogistiknav.se
Senast den 8 mars 2019

I mail till Anders skriv:
Namn och företag 
OBS! Uppge personnummer = säkerhetsfråga. 
 

Trafikkommittén

Eftermiddag endast för Medlemmar i Trafikkommittén
13.00-15.00 Trafikkommittémöte
15.00-15.15 Avslutning med fika

Plats: Iggesund Paperboard

Läs mer om Logistiknätverket här>>

Anmäl intresse till: anders@mellansverigeslogistiknav.se 


Logistiknätverket syftar till att under lättsamma former träffas och bygga relationer med såväl andra företagare som partners. Alla företag verksamma i Gävleborg och Dalarnas Län inom tillverkande-, lager,- och logistikföretag är välkomna att vara med i nätverke, för vilka logistik och transporter spelar stor roll.

Vi arrangerar företagsbesök, studieresor, möten och seminarier.
Vi vill informera, inspirera och utbilda för att därigenom skapa en plattform som utvecklar affärer genom att vi finner nya infallsvinklar och samarbeten